BA - specializációk

Lelkész


Cél

A jelenlegi gyülekezeti szituációk kezelésére, missziós kimozdítására alkalmas gyülekezeti vezetők, munkások képzése. 

További információ>>>


Pasztorálpszichológia


Cél

A jelenlegi társadalomban egyre növekvő súlyos lelki krízisben vagy életvezetési problémákkal küszködőknek a Biblia tanításának megfelelő és a jelenlegi kutatási eredményeket is alkalmazó  teológus lelkigondozók képzése.

További információ>>>


Hitoktató


Cél

A gyülekezetekben jelenlévő ill. a misszióban elérendő gyermek és ifjúsági korosztály tanítására alkalmas teológusok képzése.